Direct contact?  Bel 030-2072097 of stuur ons een e-mail.
Menu

Privacy- & cookieverklaring

1 januari 2019

Je privacy is voor Studio Bunq van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving op het gebied van privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij je persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van je persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om je persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Je rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens die bij ons verwerkt worden.

Je gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd in overeenstemming gebruiken met de geldende regelgeving. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we in het kader van onze dienstverlening en bijbehorende website Studiobunq.com allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen.

Als je vragen hebt of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact met ons op. Onze contactgegevens staan onderaan deze privacy- en cookieverklaring.

Plaatsing & afhandeling van opdrachten
Wanneer je bij ons een opdracht plaatst, gebruiken wij je persoonsgegevens om hier netjes uitvoering aan te kunnen geven. Wij gebruiken je gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Je gegevens worden niet met derden gedeeld (uitgezonderd boekhoudkundige of overige administratieve verplichtingen). Ook ontvangen wij informatie over je betaling van je bank of creditcardmaatschappij. Hiervoor gebruiken wij je NAW-gegevens, telefoonnummer, factuuradres, e-mailadres en betalingsgegevens. Hier hebben wij een legitiem belang bij en ook hebben wij deze gegevens nodig om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst. Wij bewaren deze informatie tot de opdracht is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Toegang portaal
Om optimaal gebruik te kunnen maken van onze diensten verlenen wij jou toegang tot ons portaal. Met ons portaal krijg je toegang tot een online beheeromgeving waar je zelf bepaalde zaken kunt inzien, instellen, opgeven en wijzigen. Wij houden bij wat je precies gedaan hebt en wanneer, zodat daar bewijs van is. Hiervoor gebruiken wij je NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Hier hebben wij een legitiem belang bij. Wij bewaren deze informatie tot zes maanden na het einde van de dienstverlening en je geen klant meer bij ons bent.

Verzenden van nieuwsbrieven
Wij hebben een nieuwsbrief en je wordt als betalende klant automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. In de nieuwsbrief lees je nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Hiervoor gebruiken wij je NAW-gegevens, telefoonnummer, factuuradres, e-mailadres en betalingsgegevens. Dit doen wij op basis van je toestemming. Wij bewaren deze informatie tot drie maanden nadat je het abonnement op de nieuwsbrief hebt opgezegd. Het abonnement kun je op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat onderaan een afmeldlink.

Contactformulier
Via het contactformulier op onze website kun je ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij je NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Dit doen wij op basis van je toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie en gedurende een periode van zes maanden daarna. Zo kunnen we bij eventuele vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken.

Profilering
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website. Met deze statistieken verbeteren we onze website om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien. Wij kunnen op deze manier je persoonsgegevens met elkaar combineren om meer over jouw voorkeuren te weten te komen. Uiteraard zullen wij je privacy te allen tijde respecteren. Wil je dit liever niet, dan kun je dit altijd aan ons melden.

De persoonsgegevens die wij hiervoor gebruiken zijn je NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Hier hebben wij een legitiem belang bij. Wij bewaren deze informatie gedurende een periode van één jaar.

Social media
In onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten je persoonsgegevens.

Reclame
Wij willen jou graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:

 • per e-mail

Je kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat onderaan een afmeldlink. Via het portaal kun je dit ook doorgeven.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van de hierboven genoemde partijen, geven wij je persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Cookies
Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt. Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om je akkoord voor het gebruik van deze cookies. Je kunt via je browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige functionaliteiten van onze website werken dan niet goed meer.

Google Analytics
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website. Hiervoor gebruiken wij Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen niet anonimiseren.

Beveiliging
De Beveiliging van je persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij nemen daarom passende beveiligingsmaatregelen tegen verlies of onbevoegde toegang tot persoonsgegevens. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan. Zo nemen wij alle redelijke en passende beveiligingsmaatregelen om onze website bezoekers en klanten te beschermen tegen onrechtmatige toegang, wijziging, vernietiging of openbaarmaking van persoonsgegevens. We voldoen daarbij aan de geldende beveiligingsstandaarden.

Functionaris voor gegevensbescherming
Wij hebben een zogeheten functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Deze persoon is verantwoordelijk voor de privacy binnen onze organisatie. Onze functionaris voor gegevensbescherming heet Paul van Stempvoort en is bereikbaar per e-mail op paul@studiobunq.com en per telefoon op 030 20 72 097 voor al je vragen en verzoeken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan je door te geven.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

 • Recht op inzage: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien.

 • Recht op rectificatie: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.

 • Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en tegen direct marketing.

 • Recht op verwijdering: je kunt ons verzoeken je persoonsgegevens te verwijderen.

 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen naar een derde partij.

 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kan je ons verzoeken om het verwerken van je persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken, wat betekent dat wij minder gegevens van jou verwerken.

Bij je verzoek kunnen wij je vragen om je te identificeren door het meesturen van een geldig legitimatiebewijs, om er zeker van te zijn dat je de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. Belangrijk is dat je hierbij je BSN en pasfoto afschermt.

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan je verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Klacht indienen
Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Onze contactgegevens
Studio Bunq
Smalleweg 5
3981 EE Bunnik
E:mail: productie@studiobunq.com
telefoonnummer: 030 20 72 097